تبلیغات
عـشق آسـمونے مـا - ✮ ✯ ✮
عـشق آسـمونے مـا
ツ હ ♥ હ ツ

.★/(,")\♥♥(".)★★
..★/♥\★★/█\★★
.★_| |_★._| |_ ★


✮ ✯ ✮


اینـــجـا " مـــﻥ " مـے نـویـسم خــــودم رآ


لــحظـــﮧ هـآیــم رآ عــصــبانــیتـم رآ


دلــتـنگــے هآیــم رآ غـــرغــر هــایــم رآ


گلــﮧ هــآیــے کــﮧ هیـچگآه بـــﮧ زبـآﻥ آورده


نمـےشونـد و مدام نـوشـتـــﮧ مـےشـونـد


چـیزهایـــے کـــﮧ روزی آزارم مـــےداده


خـودم رآ , تـــو رآ , او رآ , همــــﮧ رآ


تـــوے آشفتــــﮧ تریــﻥ لحــظات


هــــم مـــرا ببینـــے ظاهــــرم آرام اســت


امـآ ایـنجآ کلـمـــﮧهــایــم فـــریـآد اســت


ایــــنجآ مــآل مـــﻥ اســـت مـــآل خـــودم


هـــر جــــور دلـــم بـــخوآهـــد درونــــش


مـےنــویــسم تـآ آرامــم کـــند وقــــتی


صـدا کـم مــےآورم وقتــے دردم مــےگــیرد


وقتـــے بـــــغض مـــے کــنم


ایــنجا اتــاق خـاطـرات تــرڪــ خـورده ے

مـــــــــﻥ اسـت

✮ ✯ ✮
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
 
(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯă♥ تسـخیـــــــــر کننـــــــــــــده قـــــــــــــلب مـــــــــــــــن 

♥ همـــــــــــــــــــــــــسر مــــــــــــــــــــــــــــــــن 

♥ مهـــــــــــــربون مــــــــــــــــــــــــــــــــن  

♥ عزیــــــــزتریـــن مــــــــــــــــــــــن 

♥ مـجــــــــــید مــــــــــــــــن 
میدونـــے ڪـــــﮧ بعـــــد از خــــ ــــدا بهـــــــــترین تـڪــــــیـــﮧ گاهمــــے


تـــــــــمام نگفتــــــــﮧ هـــــاے درونــــــــم رو بـــا تـــــــــو میـــــــــــــگم 


تویــــے ڪـــــــﮧ تنـــــها همراز منــــــے  و مــــــــــرا میفهمـــــے


فداے خنده هــات ڪـــــﮧ لبخــــندت رو بـــا تـــموم دنیا عوض نمیـڪـــــنم 


 شــــــــــــادیت تـــــمام خستگــــــے رو از تنــــم بیـــــرو میکنـــــــﮧ


خــ ــ  ـ ــ ــدایا ایــــــــﻥ فــرشتـــــــــﮧ مـــــهربــــان ڪـــــــیست 


ڪـــــــﮧ از آســــــمان برایــــــــم هــدیـــــــﮧ کــــــرده اے ؟


ایــــــﻥ چه گلـــے  اســــت ڪـــــﮧ در هـــــر 4 فــصــــــل گــــــل اســــت ؟


ایــــﻥ چه ماهـــے اســــت ڪـــﮧ روزهـــا هــــم در آســـمان دل مـــــﻥ اســـت


 و نــــور میــدهـــد ؟ ایــــــــﻥ چـــــــﮧ ســـــتاره ایـــــست ڪـــــــﮧ


 از تـــــمام ستارگــــــان درخــــشانـــــتر اســــت ؟


خـــــــــــــدایا ایــــــــﻥ چــــﮧ عشقـــــــے ســــت ڪـــــــﮧ 


جـــــــانم دیـــــــــــــــــوانـــــــﮧ ے او شـــــده ؟


چـــــقــدر مهــــــربان اســــت ♥ مســـــافـر بهـــــشت مــــــــﻥ 


بــــــــے شک هــــدیـــــﮧ خــــداونـــــــد از بهــــــشت اســـــت 


و خــــــــــدا او را فــــرســــتاده تـــــــا 


بـــــراے هـــمیشـــــﮧ در قــــــــــــلب مــــــــﻥ بمانــــد " بهــترین همــــــــسر دنـــیا روزت مبــارڪــــ "نمایش نظرات 1 تا 30