تبلیغات
عـشق آسـمونے مـا - ✮ ✯ ✮
عـشق آسـمونے مـا
ツ હ ♥ હ ツ

.★/(,")\♥♥(".)★★
..★/♥\★★/█\★★
.★_| |_★._| |_ ★


✮ ✯ ✮


اینـــجـا " مـــﻥ " مـے نـویـسم خــــودم رآ


لــحظـــﮧ هـآیــم رآ عــصــبانــیتـم رآ


دلــتـنگــے هآیــم رآ غـــرغــر هــایــم رآ


گلــﮧ هــآیــے کــﮧ هیـچگآه بـــﮧ زبـآﻥ آورده


نمـےشونـد و مدام نـوشـتـــﮧ مـےشـونـد


چـیزهایـــے کـــﮧ روزی آزارم مـــےداده


خـودم رآ , تـــو رآ , او رآ , همــــﮧ رآ


تـــوے آشفتــــﮧ تریــﻥ لحــظات


هــــم مـــرا ببینـــے ظاهــــرم آرام اســت


امـآ ایـنجآ کلـمـــﮧهــایــم فـــریـآد اســت


ایــــنجآ مــآل مـــﻥ اســـت مـــآل خـــودم


هـــر جــــور دلـــم بـــخوآهـــد درونــــش


مـےنــویــسم تـآ آرامــم کـــند وقــــتی


صـدا کـم مــےآورم وقتــے دردم مــےگــیرد


وقتـــے بـــــغض مـــے کــنم


ایــنجا اتــاق خـاطـرات تــرڪــ خـورده ے

مـــــــــﻥ اسـت

✮ ✯ ✮
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
 
(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯă


مـَـــــرد مــــــن اے  مـــَـــرد مـــَــن 


گــــــــرمــے قــَــــلب ســَــــرد مــَـــن 


مـــَـــرد مــــَــن اے مــَــــرد مـــَــن اے شــَـــــفا بـــَــخش درد مــَـــــن 


از دل و جـــــــون دوســــــت دارم تــــآ قـــــــــیـآمت بــــآ تــــو یــــــآرم 


تـــو زنـــدگـــے تــو رو دآرم و بـــــَـس  عــــَــزیزتـــرینـــے تــــو بـــَـــرآم ز هـــَــرکـــَــس 


نــــگـآه بــَــسه دل مــَــن مــےلـــــرزه یـــــــه تــــآر مـــوت بـــــه جــــهآن مـــے ارزه  

بــــــرآے  زنــــــــده بــــودنـــم بــــزرگتریـــــــن بــــهآنــه اے  


دلــــت پــــر از نـــــــــور صـــــــفآســــت دریــــــــچـه اے ســـــــوے خــــــدآســـت 


بــــــرآے  مــــن آغــــوش تـــــو یـــــــه کلـــــــــبه ایـــست کـــه بـــے ریــــآست 


بـــے تــــو عــــمر دل تمــــــومــه روز مــــــرگ آرزومــــــــــه  


بــــــــآ تـــــــو امـــــآ شــــــــــآدے  مـــــن تـــــآ قیــــــــــــآمــت بـــــآدوومــــــــــه