تبلیغات
عـشق آسـمونے مـا - ✮ ✯ ✮
عـشق آسـمونے مـا
ツ હ ♥ હ ツ

.★/(,")\♥♥(".)★★
..★/♥\★★/█\★★
.★_| |_★._| |_ ★


✮ ✯ ✮


اینـــجـا " مـــﻥ " مـے نـویـسم خــــودم رآ


لــحظـــﮧ هـآیــم رآ عــصــبانــیتـم رآ


دلــتـنگــے هآیــم رآ غـــرغــر هــایــم رآ


گلــﮧ هــآیــے کــﮧ هیـچگآه بـــﮧ زبـآﻥ آورده


نمـےشونـد و مدام نـوشـتـــﮧ مـےشـونـد


چـیزهایـــے کـــﮧ روزی آزارم مـــےداده


خـودم رآ , تـــو رآ , او رآ , همــــﮧ رآ


تـــوے آشفتــــﮧ تریــﻥ لحــظات


هــــم مـــرا ببینـــے ظاهــــرم آرام اســت


امـآ ایـنجآ کلـمـــﮧهــایــم فـــریـآد اســت


ایــــنجآ مــآل مـــﻥ اســـت مـــآل خـــودم


هـــر جــــور دلـــم بـــخوآهـــد درونــــش


مـےنــویــسم تـآ آرامــم کـــند وقــــتی


صـدا کـم مــےآورم وقتــے دردم مــےگــیرد


وقتـــے بـــــغض مـــے کــنم


ایــنجا اتــاق خـاطـرات تــرڪــ خـورده ے

مـــــــــﻥ اسـت

✮ ✯ ✮
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
 
(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯăعـــشــــق پــــآڪــــــ ــ ـ . و مـُــــقــــدّس مــَـــــــﻥ


تـآ وقــــتــــے  ڪـــﮧ تـــــــــو  هــَستـــــے 


 تـآ لــحـظـــﮧ اے ڪـــﮧ یـــآد تـــو در خــــآطـــر مــَـــــــﻥ جـــآریـــســت


تــآ زمــــآنـــے ڪـــﮧ دستــهـآے گــــرمـت 


هـــمـراه دســتــهـآے خــستــــﮧے مــَـــــﻥ اســـت


تـآ وقــــتــــے ڪـــﮧ نــگـآهــت تــــنـــهآ پـنآهـــگـآه 


و تــکیــــــﮧ گــآه نــگـآه ســـــرگـــــردان مــَـــــﻥ اســـت


تــآ زمــــآنـــے ڪـــﮧ تـــو هـــمسفر جـــآده زنــــدگـــے مــَـــــﻥ هـــَـستـــے


تـآ وقــــتــــے ڪـــﮧ شـــآنـــــــﮧ هـــآے تـــــــــو 


امـــــن تـَـریـن جـــآے دنیـــآســت بـــراے مــَـــــــﻥ


مــَـــــــﻥ زنـــــــــده هــستــــم بـــــــــــرآے زنــــدگـــے کـــرد بـــآ تـــــــو


هــیــــــــچ وقـــــت تـنــــهــآم نـــــزار